Vi är franskelever från tre skolor (Herrestorp, Södervång och Skanör) i årskurs 8 i Vellinge Kommun som har brevväxlat med varandra. Nu vill vi göra det via en blogg så att vi kan ta del av varandras tankar och intressen och samtidigt träna franska på ett roligt sätt! Vårt syfte är att  på ett autentiskt och kommunikativt sätt lära oss franska. När vi tränar på att formulera oss för en speciell mottagare så blir undervisningen roligare och vi blir mer motiverade att utveckla vårt skrivande. Vi tränar på att använda strategier för att förstå och göra oss förstådda.